Email: hotro@toanphatgroup.vn
Khuyến mại

Khuyến mại chào Giáng Sinh 2016

29/04/2016
Lưu và bảo mật thẻ cho lần thanh toán sau là một tính năng của Visa mới xuất hiện trên website Tiki.vn nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc thanh toán online. Với tính năng này, khách hàng không cần phải ghi nhớ số thẻ, ngày hết hạn và mã số CCV mà việc thực hiện giao dịch online vẫn thông suốt và vẫn đảm bảo an toàn.Lưu và bảo mật thẻ cho lần thanh toán sau là một tính năng của Visa mới xuất hiện trên website Tiki.vn nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc thanh toán online. Với tính năng này, khách hàng không cần phải ghi nhớ số thẻ, ngày hết hạn và mã số CCV mà việc thực hiện giao dịch online vẫn thông suốt và vẫn đảm bảo an toàn.Lưu và bảo mật thẻ cho lần thanh toán sau là một tính năng của Visa mới xuất hiện trên website Tiki.vn nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc thanh toán online. Với tính năng này, khách hàng không cần phải ghi nhớ số thẻ, ngày hết hạn và mã số CCV mà việc thực hiện giao dịch online vẫn thông suốt và vẫn đảm bảo an toàn.

Các tin bài khác